SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozbudowa SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem”

logo UE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozbudowa SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem”, nr projektu: POIS.09.01.00-00-0253/17.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności opieki zdrowotnej osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie poprzez budowę SOR wraz z lądowiskiem oraz zakup niezbędnego wyposażenia związanego z funkcjonowaniem tego oddziału do II kwartału 2023 r.

Całkowita wartość projektu: 71 267 711,66 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 12 441 557,41 PLN

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura Ratownictwa Medycznego w zakresie utworzenia nowych Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych/SOR/ powstałych od podstaw lub na bazie istniejących izb przyjęć ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej interwencji terapii(roboty budowalne, doposażenie) – tryb pozakonkursowy, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Planowany termin zakończenia projektu:
II kwartał 2023.

Efekty projektu:

Do głównych efektów projektu o charakterze ilościowym należy zaliczyć m.in.:

  • wzrost liczby leczonych pacjentów,
  • utworzenie nowych miejsc pracy.

W zakresie wskaźników produktu, zdefiniowano osiągnięcie m.in. następujących komponentów:

  • budowa lądowiska dla śmigłowców,
  • zakup aparatury medycznej.

Ponadto, w ramach projektu wsparty zostanie obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zastosowane zostaną także rozwiązania wpływające na poprawę efektywności energetycznej podmiotu.

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Drogi Użytkowniku, używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że możesz zarządzać cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności i plików cookies. View more
Akceptuję
Nie akceptuję