Rejestracja do poradni

Dane kontaktowe

Telefony

Rejestracja POZ
Rejestracja POZ
Rejestracja Poradnie Specjalistyczne
Rejestracja Poradnie Specjalistyczne
Rejestracja Poradnia Psychiatryczna
Rejestracja Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Rejestracja Poradnia Badań Profilaktycznych
Rejestracja Poradnia Logopedyczna
Rejestracja Przychodnia Krosno
Rejestracja Przychodnia Krosno

Zasady rejestracji

 1. PORADNIE POZ
  1. Ogólne zasady rejestracji.
   • Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku.
   • Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
   • Dane kontaktowe z rejestracją zamieszczone są na stronach poszczególnych poradni POZ.
  2. Wymagane dokumenty:
   • dowód tożsamości,
   • stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta.
  3. Ustalanie terminu wizyty.
   • Pacjentowi wyznaczany jest termin wizyty, który może być zmieniony po obustronnym uzgodnieniu.
   • Poza kolejnością przyjmowane są uprawnione osoby:
    • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
    • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
    • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
    • uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju,
    • weterani poszkodowani korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
  4. Ważne informacje.
   • Świadczenie udzielane jest pacjentowi, który posiada aktualną deklarację wyboru lekarza POZ.
   • W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.
   • Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.

 1. PORADNIE SPECJALISTYCZNE
  1. Ogólne zasady rejestracji.
   • Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku.
   • Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
   • Dane kontaktowe z rejestracją zamieszczone są na stronach poszczególnych poradni.
  2. Wymagane dokumenty:
   • dowód tożsamości,
   • skierowanie wystawione przez lekarza pracującego w ramach umowy z NFZ,
   • stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta.
  3. Skierowanie nie jest wymagane do poradni:
   • ginekologa i położnika,
   • psychiatry,
   • wenerologa.
  4. Przywileje pacjentów Z obowiązku przedstawienia skierowania do poradni specjalistycznych zwolnione są osoby:
   • inwalidzi wojenni,
   • osoby represjonowane,
   • kombatanci,
   • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
   • chorzy na gruźlicę,
   • zakażeni wirusem HIV,
   • w zakresie badań dawców narządów,
   • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – tylko w zakresie leczenia odwykowego,
   • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
  5. Ustalanie terminu wizyty. Termin wizyty uzależniony jest od listy osób oczekujących na świadczenie.
   • W poradniach, w których pacjenci przyjmowani są na bieżąco, nie są zapisywani do kolejki oczekujących.
   • W pozostałych poradniach, gdzie pacjent jest wpisywany do kolejki oczekujących wyznaczany jest planowany termin wizyty, który może być zmieniony po obustronnym uzgodnieniu.
   • Poza kolejnością przyjmowane są uprawnione osoby:
    • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
    • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
    • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
    • uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju,
    • weterani poszkodowani korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
  6. Ważne informacje.
   • Jeśli w nowym roku kontynuujemy leczenie u danego specjalisty, nie jest nam potrzebne nowe skierowanie.
   • W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji 3 dni przed ustalonym terminem wizyty. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.
   • Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.

Drogi Użytkowniku, używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że możesz zarządzać cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności i plików cookies. View more
Akceptuję
Nie akceptuję