Poradnia Zdrowia Psychicznego

Lokalizacja

Budynek: B
Piętro: parter

Dane kontaktowe

Telefony

Rejestracja

Adresy e-mail

Personel

Kierownik


Lekarze


Psycholodzy


Harmonogram

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. Zygmunt Woźniak

7:00-14:35

7:00-14:35

7:00-14:35

lek. Aleksandra Brożbar-Chudzicka

08:00-13:00

dr n. med. Beata Wisz

7:00-14:35

lek. Dorota Wójcik

9:00-14:35

lek. Joanna Folcik - Smolik

7:30-14:30

7:30-14:30

lek. Sylwia Piekut

7:30-14:40

mgr Iwona Ząbek

7:00-14:35

7:00-14:35

07:00-14:35

mgr Kaja Kołodziej - Lotycz

7:00-14:35

7:00-14:35

7:00-14:35

7:00-14:35

7:00-14:35

mgr Katarzyna Bartosz

8:00-13:35

8:00-13:35

8:00-13:35

8:00-13:35

8:00-13:35

mgr Marzena Kwasik

10:25-18:00

7:30-14:40

11:20-18:00

7:00-14:00

mgr Monika Wild - Urbanek

15:00-19:00

15:00-18:35

mgr Urszula Kajda-Frąc

15:30-18:00

12:30-15:00

11:30-18:00

13:30-18:00

10:00-15:00

Zakres świadczonych usług

 • Psychiatryczne porady lekarskie.
 • Porady psychologiczne.
 • Diagnostyka psychologiczna (diagnostyka zaburzeń psychicznych przy zastosowaniu metod kwestionariuszowych i wywiadu).
 • Wsparcie psychologiczne – w kryzysie, trudnych sytuacjach życiowych.
 • Oddziaływania psychoedukacyjne (nauka metod relaksacyjnych, sposobów radzenia sobie ze stresem, kontrolowania i wyrażania emocji).
 • Diagnostyka neuropsychologiczna (ocena funkcji poznawczych: pamięci, uwagi, zdolności językowych procesów wzrokowych, zdolności myślenia).

Badania w zakresie medycyny pracy i profilaktyki - usługi psychiatryczne

 • Konsultacja psychiatryczna osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń.
 • Konsultacja psychiatryczna osoby posiadającej pozwolenie na broń.
 • Konsultacja psychiatryczna osoby ubiegającej się o wpis lub posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
 • Wydanie orzeczenia związanego z badaniem psychiatrycznym osoby prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 • Wydanie orzeczenia związanego z badaniem psychiatrycznym osoby ubiegającej się lub posiadającej pozwolenie na nabywanie i oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
 • Wydanie orzeczenia związanego z badaniem psychiatrycznym osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa.
 • Wydanie orzeczenia związanego z badaniem psychiatrycznym osoby posiadającej licencję detektywa.
 • Konsultacja psychiatryczna dla potrzeb badań profilaktycznych.

Badania w zakresie medycyny pracy i profilaktyki - usługi psychologiczne

 • Badanie psychologiczne osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.
 • Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń.
 • Badanie psychologiczne osoby posiadającej uprawnienie na broń.
 • Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się lub posiadającej prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionej przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 • Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się lub posiadającej pozwolenie na nabywanie i oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
 • Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się o wpis lub posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
 • Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się lub posiadającej licencję detektywa.
 • Konsultacje psychologiczne/psychotechniczne kierowcy i innych grup zawodowych wymagających szczególnej sprawności psychoruchowej – w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na danym stanowisku w ramach przeprowadzanych badań profilaktycznych na potrzeby wydania orzeczenia i dopuszczenia do wykonywania zawodu na danym stanowisku,
 • Badanie psychologiczne kandydata do objęcia urzędu sędziego prokuratora, kuratora sądowego, syndyka, komornika, asesora komorniczego.
 • Badanie psychologiczne strażnika gminnego /miejskiego.
 • Konsultacja psychologiczna dla potrzeb badań profilaktycznych.
Drogi Użytkowniku, używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że możesz zarządzać cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności i plików cookies. View more
Akceptuję
Nie akceptuję