WiFi

WiFi

Z przyjemnością informujemy Państwa, że na terenie Szpitala SPZOZ MSWiA została udostępniona usługa dostępu do sieci bezprzewodowej dla pacjentów i pracowników szpitala. Logując się do sieci można uzyskać możliwość przeglądania stron WWW.

Mamy nadzieję, że wprowadzone udogodnienia będą miały wpływ na jakość pobytu pacjentów w naszym szpitalu.

Zasady dostępu do sieci reguluje poniższy regulamin.

 

Regulamin korzystania z sieci bezprzewodowej na terenie
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie

 

§ 1
Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie SP ZOZ MSWiA umożliwia dostęp do zasobów sieci Internet (usługa WiFi).
§ 2
Usługa WiFi dostępna jest:
a) dla wszystkich osób przebywających na terenie SP ZOZ MSWiA,
b) dla celów prywatnych, niezwiązanych z prowadzeniem działalności zarobkowej (gospodarczej, zawodowej),
c) bezpłatnie.
§3
SP ZOZ MSWiA nie gwarantuje nieprzerwanej ani niezakłóconej dostępności usługi WiFi. Usługa WiFi może być czasowo niedostępna, a na skutek warunków technicznych lub innych przyczyn wpływających na jakość transmisji danych prędkość transmisji może podlegać ograniczeniu, w związku z czym mogą powstawać opóźnienia rzeczywistego transferu danych do i z urządzenia przenośnego użytkownika.
§4
Korzystanie z usługi WiFi odbywa się poprzez podłączenie urządzenia przenośnego do sieci bezprzewodowej dostępnej w SP ZOZ MSWiA. Użytkownicy we własnym zakresie i na własny koszt zapewniają sobie możliwość korzystania z urządzeń przenośnych, ich zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem osób trzecich, wyposażenie w odpowiednie oprogramowanie antywirusowe oraz kompatybilność urządzeń z usługą WiFi. W celu podłączenia urządzenia do sieci bezprzewodowej urządzenie przenośne musi być wyposażone w urządzenie radiowe
Wi-Fi, zgodne ze standardem 802.11b/g.
§5
Usługa WiFi umożliwia korzystanie z protokołu HTTP (port 80) oraz HTTPS (port 443) za pomocą min. standardowych przeglądarek WWW. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność wszystkich usług sieciowych.
§6
Zapisy dotyczące ruchu w sieci przy wykorzystaniu usługi WiFi są na bieżąco magazynowane, a ruch jest monitorowany.
§7
SP ZOZ MSWiA nie zapewnia użytkownikom wsparcia technicznego w zakresie konfiguracji urządzeń przenośnych i korzystania z usługi WiFi.
§8
Użytkownicy są zobowiązani korzystać z usługi WiFi w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami i nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci.
§9
Użytkownik może zostać pozbawiony możliwości korzystania z usługi WiFi w przypadku działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, a w szczególności w razie:
a) usiłowania uzyskania dostępu do zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony,
b) próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym
(tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.),
c) udostępniania oraz pobierania z sieci, bez zgody twórców, materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.),
d) korzystania z aplikacji P2P,
e) dalszego udostępniania sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, proxy itp.,
f) uruchamiania serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów hot-spot,
g) innych działań, które mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci i użytkowników w niej działających.
§10
SP ZOZ MSWiA nie odpowiada za szkody wyrządzone użytkownikom sieci WiFi.
§11
Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie.
§12
Rozpoczęcie korzystania z usługi WiFi wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu.

Drogi Użytkowniku, używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że możesz zarządzać cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności i plików cookies. View more
Akceptuję
Nie akceptuję