Zespół ds. etyki

Zespół ds. Etyki został powołany dla potrzeb pracowników, pacjentów i ich rodzin

Do zadań Zespołu należy:

 • Ochrona praw pacjentów zgodnie z zasadami etyki medycznej.
 • Rozwiązywanie problemów etycznie wątpliwych w relacji:
  • lekarz → pacjent,
  • pielęgniarka → pacjent,
  • przełożony → pracownik,
  • pracownik → przełożony,
  • pracownik → pracownik.
 • Rozpatrywanie wniosków pracowników i pacjentów dotyczących uwag w zakresie postępowania ustanowionego przez Kodeks Etyki Lekarskiej oraz Kodeks Etyki Pielęgniarki i Położnej.
 • Prowadzenie mediacji w sytuacji konfliktu personel-pacjent-rodzina.
 • Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii.
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów etycznych w zakresie leczenia podtrzymującego życie.

Zgłaszanie wniosków: o rozpatrzenie przez Zespół ds. Etyki może odbywać się następującymi sposobami:

Wniosek powinien zawierać opis zdarzenia i określenie problemu etycznego. Musi być opatrzony czytelnym podpisem i zawierać dane kontaktowe osoby składającej wniosek w celu umożliwienia przekazania odpowiedzi. Anonimy nie będą rozpatrywane.

Zespół – na dokonanie analizy i wysunięcie wniosków – zastrzega sobie czas 1 miesiąca. W sytuacjach niecierpiących zwłoki czas ten zostanie skrócony do minimum niezbędnego do jego rzetelnego rozpatrzenia.

Zespół kieruje się zasadami poufności i jest zobowiązany do ich zachowania w całym toku postępowania oraz po jego zakończeniu.


Drogi Użytkowniku, używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że możesz zarządzać cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności i plików cookies. View more
Akceptuję
Nie akceptuję