Kompleksowa informatyzacja ZOZ MSWiA w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM

Projekt RPPK.03.01.00-18-009/11

W dniu 3 grudnia 2012 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2007-2013 podpisał Umowę o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 3 „Społeczeństwo informacyjne” z: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie na realizację projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja ZOZ MSWiA w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM”.

Projekt wspolfinansowany przez UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Koszt całkowity projektu: 2 691 319,32 PLN.
Kwota dofinansowania: 2 272 304,08 PLN.

Projekt będzie uzupełnieniem spójnego systemu „Podkarpacki System Informacji Medycznej – PSIM” realizowanego przez Województwo Podkarpackie wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia woj. podkarpackiego. Ma on celu poprawę dostępu do informacji medycznej dla obywateli Podkarpacia, poprawę jakości procesu leczenia i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, podniesienie efektywności ekonomicznej systemu ochrony zdrowia w regionie, usprawnienie procesu zarządzania ochrona zdrowia na poziomie wojewódzkim, regionalnym i lokalnym, stworzenie warunków informacyjnych, umożliwiających podejmowanie w dłuższej perspektywie optymalnych decyzji w zakresie polityki zdrowotnej, stworzenie stabilnego systemu informacji w ochronie zdrowia, zmniejszenie luki informacyjnej w sektorze ochrony zdrowia, uniemożliwiającej zbudowanie optymalnego modelu opieki zdrowotnej.

W ramach tego projektu zostanie min. unowocześniona infrastruktura komputerowa Zakładu, zmodernizowane i unowocześnione oprogramowanie. System zostanie także zintegrowany z usługami dla pacjentów realizowanymi na poziomie regionalnym i krajowym.

Drogi Użytkowniku, używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że możesz zarządzać cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności i plików cookies. View more
Akceptuję
Nie akceptuję