Menu główne

e-usługi i e-rejestracja

psim

Inspektor Ochrony Danych

r.pr. Przemysław Tuleja
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

Aktualności

Dnia 1.07.2014. rozpoczyna działalność nowy Oddział Neurologiczny.

SP ZOZ MSW w Rzeszowie podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i będzie mógł przyjmować i leczyć wszystkich chorych z problemami neurologicznymi: udar mózgu, choroby rdzenia kręgowego, neuropatie, choroby nerwowo-mięśniowe, padaczki, guzy układu nerwowego, choroby neurozwyrodnieniowe.

Oddział posiada 28 łóżek w tym 4 monitorowane łóżka intensywnej opieki medycznej. W Oddziale zatrudnionych jest 5 lekarzy specjalistów, 16 pielęgniarek, logopeda, psycholog, trzech rehabilitantów.

Aktualności z dnia 9.06.2014r.

Galeria Oddziału Neurologicznego

W dniu 30 maja 2014 roku w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej na Rzecz Ograniczenia Używania Tytoniu w SP ZOZ MSW w Rzeszowie zorganizowano akcję Światowego Dnia bez Papierosa. Kampanię zorganizowano wspólnie z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Rzeszowie reprezentowany przez Panią mgr Ewę Pietrucha.

W ramach akcji przygotowano stoisko informacyjne gdzie można było:

  • uzyskać informacje na temat szkodliwości palenia oraz jak rzucić palenie,
  • otrzymać materiały edukacyjne,
  • zmierzyć ciśnienie tętnicze,
  • zmierzyć poziom CO w wydychanym powietrzu.

Galeria Światowy Dzień bez Papierosa

ORGANIZATORZY RZESZOWSKIEGO ŚWIĘTA TRANSPLANTACJI
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA

IV INTERDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ
"PRZESZCZEP SZANSĄ NA DRUGIE ŻYCIE"

KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 MAJA 2014 W GODZ. 9:00 - 13:00
W BUDYNKU "V" POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ PRZY AL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 12 W RZESZOWIE

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY. UCZESTNICY OTRZYMAJĄ PUNKTY EDUKACYJNE.

Czytaj więcej...

W dniu 20 - 21.02.2014 r. w naszym Zakładzie odbył się audit recertyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 przeprowadzony przez zespół auditujący Firmy IMQ S.p.A. Przedstawicielstwo w Polsce.

Czytaj więcej...

W dniu 05.09.2013 r. w Auli Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego Dyrektorowi naszego Zakładu. Certyfikat wręczył Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Pan Jerzy Hennig.

Czytaj więcej...

certyfikat akredytacyjnySP ZOZ MSW w Rzeszowie 6.05.2013r. uzyskał certyfikat akredytacyjny w ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej", który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Certyfikat jest ważny do dnia 6.05.2016r.

W dniach 20-22.03.2013r. w Zakładzie odbyła się wizyta Komisji Akredytacyjnej z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, która dokonała oceny poziomu funkcjonowania naszego Zakładu pod kątem wymogów zawartych w standardach akredytacyjnych.

W dniu 4 kwietnia 2013r. Zakład otrzymał pozytywny raport z przeglądu akredytacyjnego o spełnieniu wymaganych standardów akredytacyjnych na poziomie 86%.

Uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego wyróżnia nasz Zakład na rynku usług medycznych.

Z dniem 1 marca 2013r. w strukturze szpitala rozpoczął samodzielną działalność Oddział Kardiologiczny.

W nowo powstałym oddziale, w trybie przyjęć planowych i nagłych hospitalizowani są pacjenci z chorobą niedokrwienną serca, wadami wrodzonymi i nabytymi serca, zaburzeniami rytmu, zatorowością płucną, nadciśnieniem tętniczym samoistnym i wtórnym oraz niewydolnością krążenia.