Poprawa jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób dorosłych w zakresie chorób układu krążenia, przez SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie poprzez przebudowę i doposażenie oddziałów szpitalnych

logo UE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Poprawa jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób dorosłych w zakresie chorób układu krążenia, przez SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie poprzez przebudowę i doposażenie oddziałów szpitalnych”.

Celem projektu jest poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych w zakresie chorób układu krążenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie, poprzez doposażenie Oddziału Kardiologii, Pracowni Radiologii Zabiegowej, Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz przeprowadzenie niezbędnych robót budowalnych do I kwartału 2022 roku.

Dofinansowanie projektu z UE: 10 482 232,21 PLN
Całkowita wartość projektu: 16 814 436,60 PLN

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych w zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu krążenia oraz wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką współpracujących z oddziałami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu krążenia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach przedsięwzięcia planuje się m.in.:

I. Realizację niezbędnych robót budowalnych w zakresie poprawy funkcjonowania oddziałów Kardiologii oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii

I.1 Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia sali operacyjnej hybrydowej
I.2 Powiększenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii o dodatkowe 2 łóżka

II. Doposażenie oddziałów szpitalnych poprzez zakup aparatury medycznej.

Efekty projektu:

Do głównych efektów projektu o charakterze ilościowym należy zaliczyć m.in.:

  • wzrost liczby leczonych pacjentów na oddziałach objętych wsparciem
  • utworzenie nowych miejsc pracy

W zakresie wskaźników produktu, zdefiniowano osiągnięcie m.in. następujących komponentów:

  • zakup nowoczesnego sprzętu oraz realizację prac budowlanych, zakup nowoczesnego sprzętu, dzięki czemu wsparty zostanie 1 podmiot leczniczy – SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie.
  • poniesione zostaną nakłady inwestycyjne na zakup nowej aparatury medycznej

Ponadto, w ramach projektu wsparty zostanie obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zakupiony zostanie także przenośny moduł pacjenta wykorzystujący do przesyłania danych technologię GSM, kompatybilny z systemem telemonitoringu mający na celu bezpieczne zmniejszenie częstotliwości wizyt kontrolnych i wczesne wykrywanie zmian w stanie zdrowia pacjenta (poprzez parametry/statystyki dostępne online).

W ramach realizowanego przedsięwzięcia, zastosowane zostaną także rozwiązania wpływające na poprawę efektywności energetycznej podmiotu np. zastosowane zostaną energooszczędne źródła światła.

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Drogi Użytkowniku, używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że możesz zarządzać cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności i plików cookies. View more
Akceptuję
Nie akceptuję