Menu główne

e-usługi i e-rejestracja

psim

Inspektor Ochrony Danych

r.pr. Przemysław Tuleja
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

Lokalizacja

Budynek: A, I piętro (Plan budynków)

Oddział Neurologiczny

Telefon: 17 86 43 265 - Kierownik Oddziału
17 86 43 871 - Lekarze Oddziału
17 86 43 243 - Dyżurka Pielęgniarek
17 86 43 264 - Gabinet Zabiegowy
17 86 43 251 - Sala udarowa
17 86 43 260 - Sekretariat
Adres email: neurologia@szpitalmsw.rzeszow.pl

Personel medyczny

Kierownik: lek. med. Seweryn Bartosz
specjalista w dziedzinie neurologii
Z-ca kierownika: lek. med. Marek Nowak
specjalista w dziedzinie neurologii
Lekarze:

dr n. med. Natalia Leksa
specjalista w dziedzinie neurologii

lek. med. Katarzyna Rupar

specjalista w dziedzinie neurologii

lek. med. Magdalena Kawalec
specjalista w dziedzinie neurologii

lek. med. Paweł Makaruk
specjalista w dziedzinie neurologii

lek. med. Monika Wójcik-Dziedzic
specjalista w dziedzinie neurologii

lek. med. Ewelina Podolec
specjalista w dziedzinie neurologii

lek. med. Patrycja Mucha
specjalista w dziedzinie neurologii

lek. med. Dariusz Stanowski
specjalista w dziedzinie neurologii

Lekarze rezydenci: lek. med. Beata Chmielewska
lek. med. Dominika Przetacznik
lek. med. Paweł Domin
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewelina Ciejka

Specyfika Oddziału

 1. Ilość łóżek – 28 w tym 4 monitorowane łóżka intensywnej opieki medycznej,
 2. Personel – 6 lekarzy specjalistów neurologii, 1 lekarz specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, 6 lekarzy rezydentów; 3 rehabilitantów, logopeda, psycholog, 16 pielęgniarek, dodatkowo dyżuruje 1 lekarz specjalista neurolog,
 3. Pełny zakres leczenia chorób neurologicznych (w tym także leczenie trombolityczne udarów niedokrwiennych mózgu),
 4. Diagnostyka neurologiczna:
  • Tomografia komputerowa,
  • Rezonans magnetyczny,
  • EEG,
  • EMG,
  • Doppler tętnic szyjnych,
  • Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego.
 5. Oddział współpracuje ściśle z Oddziałem Rehabilitacji celem dalszej kontynuacji poprawy sprawności pacjentów wypisanych z Oddziału Neurologii.