Menu główne

e-usługi i e-rejestracja

psim

Inspektor Ochrony Danych

r.pr. Przemysław Tuleja
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

Lokalizacja

Budynek: A, II piętro (Plan budynków)

Dane kontaktowe

Telefony: 17 86 43 285 - Kierownik Oddziału
17 86 43 209 - Lekarze Oddziału
17 86 43 273 - Pielęgniarka Oddziałowa
17 86 43 308 - Dyżurka Pielęgniarek
17 86 43 308 - Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
17 86 43 273 - Sekretariat
Adres email: kardiologia@szpitalmsw.rzeszow.pl

Personel medyczny

Kierownik: dr n. med. Andrzej Curzytek
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
specjalista w dziedzinie kardiologii
Z-ca kierownika: lek. med. Mateusz Regulski
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
specjalista w dziedzinie kardiologii
Asystenci: dr n. med. Piotr Wańczura
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
specjalista w dziedzinie kardiologii


lek. med. Wojciech Stecko
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
specjalista w dziedzinie kardiologii


lek. med. Marcin Urbański
specjalista w dziedzinie kardiologii

lek. med. Mariusz Makowski
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
specjalista w dziedzinie kardiologii
specjalista w dziedzinie hipertensjologii


lek. med. Ewa Zięba
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
1 st. specjalizacji w dziedzinie chorób płuc


lek. med. Aneta Liana-Brzyska
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
specjalista w dziedzinie kardiologii


lek. med. Jacek Czapla
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
specjalista w dziedzinie kardiologii


lek. med. Małgorzata Kamela
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
specjalista w dziedzinie chorób hipertensjologii


lek. med. Marcin Maciołek
specjalista w dziedzinie kardiologii

lek. med. Mateusz Wiśniowski
specjalista w dziedzinie kardiologii
 
lek. med. Sebastian Gurba

specjalista w dziedzinie kardiologii

lek. med. Anna Balawender
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
specjalista w dziedzinie kardiologii
w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
 
Lekarze rezydenci: lek. med. Grzegorz Kamiński
w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii
lek. med. Adam Wajhajmer
w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii
lek. med. Mateusz Kuffner
w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii
lek. med. Paweł Zwiercan
w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii
lek. med. Piotr Ruciński
w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii
lek. med. Tomasz Kudłacz
w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii
lek. med. Adrian Tomczyk
w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii
lek. med. Anna Bereś
w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii
lek. med. Andrzej Nowak
w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii
lek. med. Adriana Stawarz-Ostrowska
w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych
lek. med. Ewelina Worek
w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych
lek. med. Paulina Dubiel
w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych
lek. med. Justyna Janus
w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych
lek. med. Iwona Ziemianin
w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych
Pielęgniarka Oddziałowa: Bożena Ziaja
specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

 

Specyfika Oddziału

 1. Leczenie chorych z chorobą niedokrwienną serca, wadami wrodzonymi i nabytymi serca, zaburzeniami rytmu, zatorowością płucną, nadciśnieniem tętniczym samoistnym i wtórnym oraz niewydolnością krążenia.
 2. Możliwość prowadzenia szerokiej diagnostyki chorób układu krążenia:
  • echokardiografia przezklatkowa i przezprzełykowa oraz stress echo,
  • testy wysiłkowe na bieżni i ergometrze rowerowym,
  • monitorowanie EKG metodą Holtera,
  • całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego,
  • wykonywanie testów pochyleniowych w diagnostyce omdleń.
 3. Kwalifikacja i przygotowanie pacjentów do leczenia zabiegowego chorób ukłądu krążenia.
 4. Edukacja pacjentów w zakresie profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych oraz leczenia antykoagulantami.
 5. Działalność dydaktyczno-szkoleniowa dla lekarzy i pielęgniarek.

Odwiedziny u chorych w Oddziale Kardiologicznym codziennie w godzinach 10:00-18:00 i 20:00-22:00.


flaga-wielkiej-brytanii
   flaga-ukrainy