Menu główne

e-usługi i e-rejestracja

psim

Inspektor Ochrony Danych

r.pr. Przemysław Tuleja
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

Przewodniczący:

Piotr Ciompa

Członkowie:

nadbryg. mgr inż. Andrzej Babiec
Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie

 

mgr Dorota Liput
Przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

ppłk Krzysztof Kulczycki
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie

 

płk SG Robert Kielar
Za-ca Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu

 

dr n. med. Wojciech Domka
Przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej

 

mł. insp. Stanisław Sekuła
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie

 

Krzysztof Sobolewski
Poseł na Sejm RP
Przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji