Menu główne

e-usługi i e-rejestracja

psim

Inspektor Ochrony Danych

r.pr. Przemysław Tuleja
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie

Zbigniew Widomski

 

Adres email: dyrektor@szpitalmsw.rzeszow.pl
Telefon: 17 86 43 313

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Główny Księgowy

Anna Lubas

 

Adres email: alubas@szpitalmsw.rzeszow.pl
Telefon: 17 86 43 298

p. o. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Urszula Rodzoń-Wańczura

 

Adres email: dyrektor_lecz@szpitalmsw.rzeszow.pl
Telefon: 17 86 43 313

Naczelna Pielęgniarka

Anna Mierzwa Georgiev

 

Adres email: dyrektor_piel@szpitalmsw.rzeszow.pl
Telefon: 17 86 43 202