Menu główne

e-usługi i e-rejestracja

psim

Inspektor Ochrony Danych

r.pr. Przemysław Tuleja
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

Pracownicy medyczni szpitala w przerwach w wykonywanych obowiązkach mogą, a nawet powinni pogłębiać swoją wiedze i mogą wykorzystywać do tego celu sprzęt komputerowy i łącze internetowe szpitala w ramach swoich komórek organizacyjnych pod warunkiem, że w ten sposób nie dezorganizują pracy pozostałego personelu szpitala.

Celem umożliwienia pogłębienia wiedzy pracowników, Szpital poleca poniższe bazy danych (portale medyczne), jako źródło nowych informacji z zakresu medycyny i praktyki lekarskiej. Dostęp do wskazanych stron możliwy jest z komputerów posiadających połączenie z siecią Internet znajdujących się na wyposażeniu poszczególnych jednostek organizacyjnych.  

TematykaAdres internetowy
Anestezjologia http://anestezjologia.net
Czytelnia Medyczna http://www.czytelniamedyczna.pl
Medycyna Praktyczna http://www.mp.pl
Medycyna Wieku Rozwojowego http://medycynawiekurozwojowego.pl
Medyczna Platforma Edukacyjna http://www.medycyna.org.pl
Onkologia http://onkologiainfo.pl
Portal dla lekarzy kardiologów http://dlakardiologa.pl
Portal pielęgniarek i położnych http://www.pielegniarki.info.pl
ResMedica - Artykuły archiwalne http://www.resmedica.pl
Wiadomości Lekarskie http://wiadomoscilekarskie.pl
Wirtualny Magazyn Pielęgniarki i Położnej http://www.nursing.com.pl
Zdjęcia i filmy medyczne, materiały dla lekarzy i studentów medycyny http://medtube.pl
Wydawnictwa czasopism i portali medycznych http://www.viamedica.pl/
http://www.termedia.pl/
Portal medyczny http://www.eskulap.pl/
https://konsylium24.pl/
http://www.termedia.pl/
http://www.openmedica.pl/static
http://www.medforum.com.pl/
http://www.edukacjamedyczna.pl/
http://pulsmedycyny.pl/
http://www.przypadkimedyczne.pl/
http://www.med-news.pl/
Główna Biblioteka Lekarska http://www.gbl.waw.pl/
Ratownictwo Medyczne http://ratownik-med.pl
http://www.ratmed.pl