Menu główne

e-usługi i e-rejestracja

psim

Inspektor Ochrony Danych

r.pr. Przemysław Tuleja
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta korzystając z usług naszego Szpitala mają Państwo prawo do korzystania z opieki duszpasterskiej w kaplicy szpitalnej lub w oddziale, sprawowanej przez kapelana szpitalnego wyznania rzymsko-katolickiego.

W sytuacji, gdy pacjent oczekuje opieki kapłana innego wyznania, informuje o tym pielęgniarkę, która wskazuje pacjentowi dostępne numery kontaktowe.

Numery do kapłanów umieszczone są na ogólnie dostępnych tablicach ogłoszeń na każdym oddziale.

 


 

Na terenie SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie funkcjonuje kaplica wyznania rzymsko-katolickiego w budyneku A na parterze (Plan budynków).

Msze święte odbywają się:

  • w dni powszednie o godzinie 15:00,
  • w niedziele i święta o godzinie 7:15,
  • w soboty o godzinie 7:30.

Kapelan ks. Marian Godek

tel. 577 036 243