Menu główne

e-usługi i e-rejestracja

psim

Inspektor Ochrony Danych

r.pr. Przemysław Tuleja
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

Zakład dysponuje 2 karetkami sanitarnymi wyposażonymi w niezbędny sprzęt, aparaturę medyczną, zestaw leków i materiałów opatrunkowych.

 

W skład Zespołu Sanitarnego wchodzą w zależności od stanu pacjenta:

 • kierowca + ratownik medyczny,
 • kierowca + pielęgniarka,
 • kierowca + lekarz.

 

 1. Zespół Transportu Sanitarnego wykonuje usługi w zakresie:
  • przewozu chorych po zakończonych hospitalizacjach do domu,
  • przewozu chorych do dalszego leczenia lub konsultacji do najbliższego zakładu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem,
  • wizyt domowych zgłaszanych przez podopiecznych w ramach przynależności do podstawowej opieki zdrowotnej SP ZOZ MSW w Rzeszowie,
  • zabezpieczania imprez masowych.
 2. Decyzję o transporcie sanitarnym pacjenta podejmuje jego lekarz. On też ocenia, czy transport będzie dla pacjenta bezpłatny, czy tez nie. Jeżeli ma być częściowo lub całkowicie odpłatny, lekarz umieszcza stosowną informację na zleceniu.

 

Transport bezpłatny przysługuje w przypadkach, gdy:

 • konieczne jest podjęcia natychmiastowego leczenia w innych podmiotach leczniczych,
 • pacjent musi mieć zachowaną ciągłość leczenia,
 • u pacjenta występuje dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwiająca korzystanie ze środków transportu publicznego bez względu na schorzenie pacjenta.

 

Transport częściowo płatny przysługuje osobom:

 • zdolnym do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga pomocy innej osoby przy korzystaniu ze środków transportu,
 • niepełnosprawnym przy korzystaniu z pojazdów dostosowanych do swoich potrzeb, ale wymaga pomocy innej osoby przy korzystaniu ze środków transportu;

W tych przypadkach pacjent pokrywa 60% kosztów przejazdu środkami transportu sanitarnego.