Menu główne

e-usługi i e-rejestracja

psim

Inspektor Ochrony Danych

r.pr. Przemysław Tuleja
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

Lokalizacja

Budynek: A, niski parter (Plan budynków)

Dane kontaktowe

Telefony: 17 86 43 354 - Kierownik
17 86 43 238 - Pielęgniarka Oddziałowa
17 86 43 221 - Izba Przyjęć
17 86 43 219 - Rejestracja
Adres email: izba@szpitalmsw.rzeszow.pl

Personel medyczny

Kierownik Izby Przyjęć: lek. med. Andrzej Włodyka
specjalista medycyny ratunkowej
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Małgorzata Lasota
specj. piel. zachowawczego
Pozostały Personel: Zespół pielęgniarek i ratowników medycznych

Specyfika Oddziału

Ambulatorium Ogólne znajduje się w lokalizacji Izby Przyjęć szpitala i ściśle współpracuje z Izbą Przyjęć szpitala. Zatrudniony w ambulatorium wykwalifikowany personel medyczny całodobowo udziela pomocy doraźnej zgłaszającym się pacjentom poprzez:

 • niezwłoczne zbadanie pacjenta przez lekarza dyżurnego,
 • objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do jego stanu zdrowia,
 • wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych,
 • podanie stosownych leków,
 • wykonanie drobnych zabiegów chirurgicznych.

Ambulatorium posiada:

 • poczekalnię
 • sale chorych,
 • pokój zabiegowy, w którym wykonywane są drobne zabiegi chirurgiczne,
 • salę intensywnego nadzoru, wyposażoną w profesjonalny sprzęt niezbędny do podejmowania działań ratunkowych w stanach zagrożenia życia,
 • dostęp do Pracowni RTG, USG a także do TK i MRI.

W przypadku wskazań do hospitalizacji pacjenci kierowani są do Rejestracji Izby Przyjęć celem przyjęcia do oddziałów naszym szpitalu.

W przypadku braku miejsc lub konieczności leczenia w oddziałach szpitalnych o innym profilu leczenia pacjenci przewożeni są do najbliższych placówek ochrony zdrowia (karetką własną szpitala lub transportem Pogotowia Ratunkowego).

Pacjenci nie wymagający hospitalizacji po uzyskaniu świadczenia medycznego otrzymują pisemne zalecenia odnośnie dalszego postępowania i zostają skierowani do dalszego leczenia ambulatoryjnego.

Osoby towarzyszące, na życzenie pacjenta mogą być obecne przy badaniu, lub poczekać na zewnątrz w poczekalni.

Udając się do Szpitala, należy zabrać między innymi:

 • dowód tożsamości (np. dowód osobisty, paszport itp.),
 • posiadaną dokumentację medyczną, karty informacyjne, wyniki badań,
 • NIP pracodawcy lub własny (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej),
 • spis przyjmowanych leków.