Menu główne

e-usługi i e-rejestracja

psim

Inspektor Ochrony Danych

r.pr. Przemysław Tuleja
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

Lokalizacja

Budynek: G, I piętro (Plan budynków)

Dane kontaktowe

Telefon/Fax: 17 86 43 270
Adres email: archiwum@szpitalmsw.rzeszow.pl
Godziny pracy: 7:00-14:35

Dokumentacja medyczna pacjenta przeznaczona do zniszczenia może być wydana na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej przez pacjenta, za pokwitowaniem odbioru.
Archiwum Zakładu SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie może wydać dokumentację medyczną przed zniszczeniem w I kwartale roku, w którym kończy się termin 20 lat jej przechowywania.