Menu główne

e-usługi i e-rejestracja

psim

Inspektor Ochrony Danych

r.pr. Przemysław Tuleja
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

Izba Przyjęć Szpitala przyjmuje pacjentów:

  • zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza,
  • przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego,
  • zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.

Udając się do Szpitala, należy zabrać między innymi:

  • skierowanie do szpitala,
  • dowód tożsamości (np. dowód osobisty, paszport itp.),
  • posiadaną dokumentację medyczną, karty informacyjne, wyniki badań,
  • NIP pracodawcy lub własny (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej),
  • spis przyjmowanych leków.

Przy przyjęciu w trybie pilnym brak powyższych dokumentów nie stanowi przeszkody w przyjęciu do szpitala. Tryb nagły polega na natychmiastowym przyjęciu na dany oddział ze względu na nagłe pogorszenie się stanu zdrowia o czym decyduje bezpośrednio lekarz z Izby Przyjęć.