Menu główne

e-usługi i e-rejestracja

psim

Inspektor Ochrony Danych

r.pr. Przemysław Tuleja
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

W dniu 21.04.2022 w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim  w Rzeszowie, odbyło się spotkanie Dyrekcji SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie z Wojewodą Podkarpackim, Panią Ewą Leniart,  mające na celu podsumowanie działalności  Szpitala Tymczasowego dedykowanego pacjentom        z COIVID-19

Pani Wojewoda  złożyła podziękowania dla Dyrekcji Szpitala, lekarzy, pielęgniarek oraz całego personelu SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie za pomoc w tworzeniu i bieżącym funkcjonowaniu Szpitala Tymczasowego oraz za ogromne zaangażowanie, a także podjęte działania na rzecz leczenia             i niesienia pomocy chorym w czasie epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, podkreśliła również,  że działalność Szpitala Tymczasowego  pozwoliła na odciążenie pozostałych szpitali w województwie poprzez uruchomienie dodatkowych łóżek dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2, przy jednoczesnym zapewnieniu leczenia pacjentów z COVID-19 w warunkach stricte szpitalnych. Szpital w okresie swojej działalności od 26 listopada 2020 r.  do 31 marca 2022 r. przyjął łącznie 1602 pacjentów.

Na tą okoliczność, w dowód uznania na ręce Dyrekcji SPZOZ MSWiA w Rzeszowie,  złożony został pamiątkowy grawer.

Źródło zdjęć: Podkarpacki Urząd Wojewódzki