Menu główne

e-usługi i e-rejestracja

psim

Inspektor Ochrony Danych

r.pr. Przemysław Tuleja
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

kard1W dniu 17.09.2021 odbyła się kolejna edycja Rzeszowskich Spotkań z Ultrasonografią w Kardiologii, której organizatorem był Oddział Kardiologiczny i Pracownia Radiologii Zabiegowej SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie. Tematem przewodnim było zastosowanie kontrastów ultrasonograficznych w diagnostyce kardiologicznej. Zaszczycili nas swoja obecnością i wygłosili wykłady Pani doktor Jolanta Biernat ze Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Pan profesor Andrzej Tomaszewski z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

kard3Druga część spotkania tradycyjnie była poświęcona prezentacjom przypadków klinicznych diagnozowanych lub leczonych z zastosowaniem ultrasonografii. Bardzo ciekawe prezentacje zostały przedstawione z ośrodków w Sanoku, Przeworsku, Przemyślu, Tarnowie i Rzeszowie. Koleżankom i Kolegom, którzy włożyli trud w ich przygotowanie i zaprezentowanie dziękujemy i gratulujemy.

 

W imieniu organizatorów

Andrzej Curzytek

kard2

kard3

kard4

kard5

kard6

kard7

kard8

kard9