Menu główne

e-usługi i e-rejestracja

psim

Inspektor Ochrony Danych

r.pr. Przemysław Tuleja
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

ministerstwo sprawiedliwosci fundusz sprawiedliwosci

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie realizuje zadanie dofinansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Całkowita wartość projektu: 480 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z MS: 475 000,00 PLN

Efekty projektu:

Zakup cyfrowego aparatu przyłóżkowego RTG - 1 szt.

Planowany termin zakończenia projektu 31.12.2021r.