Menu główne

e-usługi i e-rejestracja

psim

Inspektor Ochrony Danych

r.pr. Przemysław Tuleja
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

logo

SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie realizuje inwestycję znacznie rozwijającą możliwości leczenia chorób układu krążenia. Dzięki przebudowie i doposażeniu oddziałów szpitalnych, w przyszłości placówka będzie mogła przyjąć więcej pacjentów kardiologicznych, a także zapewnić im jeszcze lepszą jakość realizowanych świadczeń medycznych.

Celem projektu pn. „Poprawa jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób dorosłych w zakresie chorób układu krążenia, przez SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie poprzez przebudowę i doposażenie oddziałów szpitalnych", jest poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych w zakresie chorób układu krążenia przez Szpital, poprzez doposażenie Oddziału Kardiologii, Pracowni Radiologii Zabiegowej, Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz przeprowadzenie niezbędnych robót budowalnych.

Największym przedsięwzięciem w ramach inwestycji jest utworzenie nowoczesnej, hybrydowej sali operacyjnej do zabiegów kardiologicznych, wraz z salą podwyższonego nadzoru. W tym celu na oddziale kardiologii oraz anestezjologii i intensywnej terapii zostaną przebudowane pomieszczenia. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii zostanie również doposażony w dodatkowe łóżka na potrzeby pacjentów kardiologicznych. Szpital pozyskał już m.in. nowoczesny ultrasonograf, system do badań elektrofizjologicznych serca oraz system do krioablacji. Wdrożone zostaną także rozwiązaniaz zakresu telemedycyny – szpital zacznie wykorzystywać przenośny moduł pacjenta, który zmniejszy częstotliwość koniecznych wizyt kontrolnych, jak również umożliwi wczesne wykrywanie zmian stanu zdrowia pacjenta poprzez parametry i statystyki dostępne on-line.

Całkowita wartość projektu to 12 449 014,90 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej,w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, wyniosło10 482 232,21 zł, a pozostałe środki niezbędne do realizacji projektu pochodzą z dotacji Ministerstwa Zdrowia, dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz środków własnych placówki.

Planuje się, że inwestycja zostanie zakończona w grudniu 2021 roku.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej www.mapadotacji.gov.pl oraz na stronie szpitala MSWiA w Rzeszowie: www.szpitalmsw.rzeszow.pl